Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2020 pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów" odbyło się w dniu 09.11.2020 r. o godz. 12.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 700.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

694.852,82

30.06.2022

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-09
Liczba odwiedzin: 129
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-11-09 13:41:23
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-11-09 13:39:35
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.6.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-11-09 13:38:12