Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.5.2020 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” odbyło się w dniu 24.08.2020 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 2.500.000,00  zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko adres zamawiającego

Cena

Okres gwarancji i rękojmi za wady

w miesiącach

 

Parametry techniczne

Rury kielichowe SN8/SN12

 

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

J. Korkosz-sp. j.

ul. Nowa 93, 37-400 Nisko

1.592.850,00

60

SN 12

2.

Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” Adam Orzech, Alina Orzech

ul. Zbożowa 8, 36-100 Kolbuszowa

1.446.663,37

60

SN 12

3.

„ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne, Tomasz Adamczyk

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

1.423.327,02

60

SN 12

4.

AQUATECH Sp. z o.o.

36-147 Niwiska 385A

1.346.824,90

60

SN 12

5.

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe, Krzysztof Kluza

Bukowiec 100A

36-100 Kolbuszowa

1.378.289,22

60

SN 12

 

6.

Konsorcjum „ADMA”

Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Adamczyk,

Przedsiębiorstwo budowlano-Inżynieryjne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

2.344.145,35

60

SN 12

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-08-24
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-08-24
Liczba odwiedzin: 229
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.5.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-08-24 09:36:23
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.5.2020 ... Agnieszka Kobylarz 2020-08-24 09:35:40