Informacja z otwarcia ofert na zadania pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” odbyło się w dniu 12.05.2020 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2.079.334,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko adres zamawiającego

Cena

Okres gwarancji

w miesiącach

1.        

 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 168 395,39

60

2.        

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

1 080 932,77

60

3.        

 Konsorcjum firm:

MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 194

37-420 Rudnik nad Sanem

 

MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b

36-600 Głogów Małopolski

 

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

1 065 264,24

60

4.        

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
Tomasz Wojtas

Piaseczno 44,

27-670 Łoniów

969 321,65

60

5.        

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o.

ul. Wrzosowa 97

 37-450 Stalowa Wola

922 642,20

60

6.        

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Towarowa 44

28-200 Staszów

1 245 815,03

60

7.        

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

1 056 301,91

60

8.        

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy

ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

1 039 616,44

60

9.        

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. w Mielcu

ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec

1 089 634,93

60

10.     

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

1 539 281,40

60

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-05-12
Udostępniający: Administrator 2020-05-12
Liczba odwiedzin: 287
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert na zadania pn. „Remont odcink... Administrator 2020-05-12 11:26:14
1 Informacja z otwarcia ofert na zadania pn. „Remont odcink... Administrator 2020-05-12 11:25:42