Wyjaśnienia nr 14 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 14 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 01.03.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia,  co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji wentylacji pomieszczeń chemii, w której został przedstawiony przebieg tras wraz z wydajnością instalacji – przedmiar tego zakresu zawiera informacje o kratkach, kanałach których przebieg jest nieznany. W przedmiarze jest mowa o trzech wentylatorach chemoodpornych kanałowych oraz 3 wentylatorach dachowych, których nigdzie nie  ma w dokumentacji projektowej.  Proszę o podanie sposobu sterowania pracy wentylatorami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rys S 13 wskazane jest miejsce montażu wentylatora osiowego CRDV-C-200-200-900-s-ru. - 3 szt.


2.Kanały o średnicy dn 200mm wraz z  wyrzutnią na dachu.
3.Nawiew za pomocą kanału zet-owego 200x300 do każdego z pomieszczeń.
3. Wydatki mają zapewnić 5-10w/h .Dobrany wentylator wraz z regulatorem dedykowanym RVS3 dla każdego wentylatora zapewni taka wymianę.
4.Wyciąg z pomieszczenia zakończony kratka w górnej strefie dla pom. chemii ,dodatkowo ok 30cm nad posadzką w pom.dozowania chloru zamontować kratkę wyciągową dn 200mm .
5.Instalacja w wykonaniu chemoodpornym.

6.Regulatory wyposażyć w włączniki montowane przy drzwiach. Dodatkowo w pom. dozowania chloru otwarcie drzwi zblokować z pracą wentylacji ( opóźnienie otwarcia 10min. po włączeniu wentylacji).
7.Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i usunie z przedmiaru pozycje  nr 3.1.9. i 3.1.10.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-07
Liczba odwiedzin: 733
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 14 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-07 09:01:42
1 Wyjaśnienia nr 14 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-07 09:01:20