Wyjaśnienia nr 13 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 13 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 01.03.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia,  co następuje:


Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie sposobu wykonania elewacji budynku . Dokumentacja mówi o wykonaniu tynku silikonowego na ścianie modularnej z cegły, położenie tynku wymaga wyrównania powierzchni cegły tynkiem cementowo wapiennym kat. III lub klejem i siatką – brak pozycji w kosztorysie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na ścianie modularnej z cegły należy wykonać tynk cementowo wapiennym kat III.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie rozwiązania na wykonanie kotwienia ściany z cegieł modularnych do ściany nośnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obie ściany łączy się za pomocą stalowych kotew o średnicy 4 mm. ilość kotew nie może być mniejsza niż 4 szt. na m2 elewacji; dodatkowo wokół wszystkich otworów okiennych, naroży budynków należy dołożyć po 3 szt. kotew na mb. W załączeniu detal kotwienia.

 

Załącznik : Kotwienie ściany trójwarstwowej


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-06
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-06
Liczba odwiedzin: 720
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 13 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-06 13:29:01
1 Wyjaśnienia nr 13 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-06 13:28:43