Wyjaśnienia nr 10 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 10 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 26.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy budowa/przebudowa drogi pożarowej jest objęta niniejszym zamówieniem? Jeśli tak prosimy o dołączenie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie przyjęto jako drogę pożarową istniejące drogi gminne.

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział 6 pkt.6.1 ppkt. 6.1.7 do oferty należy załącznik nr 9 –Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych . W zał. do SIWZ Oświadczenie to jest oznaczone jako Załącznik nr 10 , natomiast Załącznik nr 9 to umowa. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i informację jakie zał. należy dołączyć do oferty

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozbieżność w zakresie numeracji załączników do SIWZ stanowi oczywista omyłkę pisarską. Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie ilości w poz. 7.2.9, 7.2.11 oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące materiały : połączenie kołnierzowe do rur PE dn 110 System 2000 ; zaworów odcinających DN 80 zestawu wodomierzowego, rury ochronnej PE SDR 17 DN 125 L=1,5 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający skoryguje przedmiar robót o wymienione pozycje.

Pytanie 4:

W projekcie drewno klejone zostało zaprojektowane w klasie GL36h, obecnie wszyscy producenci wycofali te klasę z produkcji ze względu na zmianę obowiązujących norm. Od roku 2015 na rynku europejskim obowiązuje norma PN-EN14080:2013 której zapisy wyróżniają następujące klasy drewna klejonego

GL20 c lub h

GL22 c lub h

GL24 c lub h

GL26 c lub h

GL28 c lub h

GL30 c lub h

GL32 c lub h

Z powyższych rynkowo najbardziej dostępne są GL24h, GL28c, GL30c. Obecnie POLSKIE przepisy nie umożliwiają klasyfikacji innych klas drewna klejonego niż powyższe. W projekcie brak informacji o klasie ognioodporności konstrukcji dachu, proszę o uzupełnienie

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć drewno GL32h, zgodnie z opisem budowlanym str. 82:„ konstrukcja dachu konstrukcja z dźwigarów i płatwi drewnianych – brak wymagań”

Pytanie 5:

W przedmiarach brak poz. dot. podgrzewacza c.w.u. 1000l, moc wężownicy 44,5 kW- 2 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający skoryguje przedmiar robót o wymienione pozycje.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie i korektę następujących poz. kosztorysowych :

2.1.8 jest 3 kpl wg. projektu powinno być 8 kpl.

2.1.9 jest 3 kpl wg. projektu powinno być 8 kpl.

2.1.10 jest 3 kpl wg. projektu powinno być 8 kpl.

2.1.11 jest 1 kpl wg. projektu powinno być 3 kpl

2.1.12 jest 1 kpl wg. projektu powinno być 3 kpl

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający skoryguje przedmiar robót o wymienione pozycje.

Pytanie 7,8,9:

W przedmiarach brak wyposażenia sali gimnastycznej w tablicę wyników- informacyjna (koszykówka ,siatkówka) sterowanej z pilota o wym. 1300x1000x100-1szt zgodnie z opisem do projektu –czy tablica wchodzi w zakres zamówienia.?

Czy wyposażenie sali pływalni wchodzi w zakres zamówienia ( ławki, wieszaki ,wózek) jeśli tak to proszę o uzupełnienie w przedmiarach?

Czy wyposażenie szatni basenowych wchodzi w zakres zamówienia ( suszarki, szafki na ubrania z wieszakami) oraz czy wyposażenie łazienek dla Niepełnosprawnych w uchwyty wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie w przedmiarach

Odpowiedź Zamawiającego 7, 8, 9:

Poniżej fragment opisu do projektu wykonawczego z wyszczególnionymi elementami wyposażenia:

1.    Wyposażenie

1.1.        Sala sportowa

               Słupki do siatkówki aluminiowe, zgodne z normą FIVB i PZPS o regulowanej wysokości zawieszenia siatki, z siatką, tulejami montażowymi i deklami maskującymi.

               Tablice do koszykówki ze szkła akrylowego, zgodne z normą FIBA z obręczami, siatkami oraz z konstrukcją przestawną, regulowaną.

               Trybuny stałe z siedziskami plastikowymi na 20 miejsc w dwóch rzędach – 6 sztuk (łącznie 120 miejsc siedzących).

               Drabinki gimnastyczne drewniane, podwójne, 180x250cm – 20sztuk.

               Elektroniczna tablica wyników – informacyjna (koszykówka, siatkówka), sterowanie z pilota, wymiary min. 1300x1000x100mm – 1 sztuka.

1.2.        Sala pływalni

               Ławki z oparciem, długość 300cm, szerokość minimum 35cm, z materiałów sztucznych odpornych na bakterie, chlor, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, kolor uzgodnić z Inwestorem – 6 sztuk.

               Wieszaki na ręczniki, z materiałów odpornych na bakterie i chlor, długość około 100cm, na co najmniej 13 ręczników – 4 sztuki

               Wózek – regał na sprzęt na kołach, długość min. 150cm, głębokość około 60cm, wysokość minimum 150cm, z materiałów sztucznych odpornych na bakterie, chlor, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, kolor uzgodnić z Inwestorem – 1 sztuka.

               Basenowa tablica informacyjna, elektroniczna, sterowana z pilota, wyświetlanie godziny, temperatury wody oraz powietrza wewnątrz i na zewnątrz – 1 sztuka.

1.3.        Szatnie basenowe

               Suszarki naścienne z regulacją wysokości – 8 sztuk (po 3 szt. w szatniach i 2 szt. w holu budynku).

               Szafki na ubrania z wieszakami, dzielone w pionie (1 szafka na 2 osoby) zamykane na chip elektroniczny (np. zegarek), z materiałów odpornych na wodę, agresywne środowisko, uderzenia i zadrapania, bakterie i grzyby, łatwych w utrzymaniu czystości, łącznie 2x14=28 sztuk (dla 56 osób). Na całą długość szafek wykonać ławkę ( 2 sztuki na długość 14 szafek).

               

Łazienki dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w uchwyty dla niepełnosprawnych osób.

W związku z ww. wyjaśnieniami Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 10:

Proszę o zamieszczenie geologii z uwagi na poz. kosztorysowe dot. zastosowania Igłofiltrów tj. poz.6.1.14; 6.1.15; 7.1.21; 7.1.22.

 Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu geologia.

Pytanie 11:

Zgodnie z opisem do projektu pod posadzki w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje z płynnej folii – brak jest w przedmiarze pozycji na wykonanie tej izolacji , proszę o dodanie pozycji z podaniem ilości przedmiarowych i podstaw wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

1.  należy dodać do przedmiaru robót pozycję nr :  34.12  -  podstawa wyceny :  KNR 39/115/1  -  Uszczelnienie powierzchni pod pod okładzinę ceramiczną - płynna folia uszczelniająca - natryski w szatniach  na parterze i łazienka w piwnicy - powierzchnie poziome .  Powierzchnia :  11,84+7,86+4,35 = 24,05 m2.

2.  należy dodać do przedmiaru robót pozycję nr :  34.13  -  podstawa wyceny :  KNR 39/115/3  -  Uszczelnienie powierzchni pod okładzinę ceramiczną - płynna folia uszczelniająca - natryski w szatniach na parterze i łazienka w piwnicy - powierzchnie pionowe.  Powierzchnia :  31,59 m2.

Pytanie 12:

Brak w przedmiarach uszczelnienia posadzki plaży basenu – proszę o podanie ilości przedmiarowej i sposobu uszczelnienia

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy dodać do przedmiaru robót pozycję nr 26.12  -  podstawa wyceny :  KNR 39/118/3  -  Uszczelnienie podłoża pod okładzinę posadzki z płytek - masa żywiczna  -  plaża przy basenie.  Powierzchnia :  175,20 m2.

 

 GEOLOGIA 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Liczba odwiedzin: 757
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 10 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 11:34:51
1 Wyjaśnienia nr 10 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dot... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 11:34:20