Wyjaśnienia nr 9 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 9 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 26.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 

 

Pytanie 1:

 

Z uwagi na brak w projekcie opisu wykładziny prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymogów dla wykładziny sportowej stanowiącej wykończenie konstrukcji legarowej.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego  systemu podłogi sportowej, rozumianego jako konstrukcja opisana w projekcie wraz z nawierzchnią sportową, który musi być w pełni zgodny z obowiązującą normą EN 14904. Wykładzina PCV, o minimalnej grubości 7,5mm, z warstwą wierzchnią o minimalnej grubości 2mm. Amortyzacja wykładziny na poziomie minimum P1. Nawierzchnia powinna posiadać minimum cztery certyfikaty dowolnych międzynarodowych federacji sportowych.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Liczba odwiedzin: 762
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 9 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 10:49:41
1 Wyjaśnienia nr 9 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 10:49:25