Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy dotyczące treść SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 22.02.2019 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej podłoga sportowa opisana jest jako systemowa podłoga sportowa, zgodna z normą EN 14904 wykończona wykładziną PCV o minimalnej grubości 4mm. Warstwa użytkowa i grubość wykładziny ma ogromne znaczenie pod względem odporności wykładziny sportowej a co najważniejsze ma ogromny wpływ na komfort  uprawiania sportu przez nie tylko najmłodszych użytkowników ale także ma wpływ na punktowy nacisk wywierany np. przez ławeczki stoliki oraz inne elementy wyposażenia sportowego jak i poza sportowego. W celu uniknięcia wykładzin o niskiej jakości i nie przeznaczonych do obiektów sportowych.

Czy Zamawiający będzie wymagał wykładziny o minimalnej grubości 7,5mm posiadającą warstwę użytkową nie mniejszą niż 2mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego  systemu podłogi sportowej, rozumianego jako konstrukcja opisana w projekcie wraz z nawierzchnią sportową, który musi być w pełni zgodny z obowiązującą normą EN 14904. Wykładzina PCV, o minimalnej grubości 7,5mm, z warstwą wierzchnią o minimalnej grubości 2mm. Amortyzacja wykładziny na poziomie minimum P1. Nawierzchnia powinna posiadać minimum cztery certyfikaty dowolnych międzynarodowych federacji sportowych.

W związku z faktem, iż załącznik do SIWZ projekt wykonawczy  w pkt. 7.4.22. pn.  Posadzki - Posadzka sali sportowej (na gruncie): określa rodzaj wykładziny jako  „wykładzina sportowa gr.4mm” Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ jak powyżej.

Pytanie nr 2

Czy dla zapewnienia dostawy podłogi sportowej z wysokiej jakości wykładziną sportową PCV Inwestor wymagał będzie aby wykładzina posiadała certyfikaty przynajmniej podstawowych międzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB – siatkówka, FIBA – koszykówka, EHF – piłka ręczna. Wymóg certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz późniejszej realizacji najsłabszych wykładzin o bardzo niskim standardzie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kompletny system podłogi sportowej musi być w pełni zgodny z obowiązującą normą EN 14904. Nawierzchnia powinna posiadać minimum cztery certyfikaty dowolnych międzynarodowych federacji sportowych.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-03-04
Liczba odwiedzin: 738
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 09:39:10
1 Wyjaśnienia nr 4 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy doty... Agnieszka Kobylarz 2019-03-04 09:38:53