Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego znak ZPB.271.1.2019 pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

 

Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym informuje o unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

Podstawa prawna

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-30
Liczba odwiedzin: 183
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z... Agnieszka Kobylarz 2019-01-30 11:57:07
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z... Agnieszka Kobylarz 2019-01-30 11:56:44