Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa
 w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku odbyło się w dniu 27.12.2018 r. o godz. 09.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1.350.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

 

1.        

Ogrodnicze ELITELAS  Sp.  z o.o Sp.k. Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

1 400 000,00

60 miesięcy

Przelew

2.        

Transportowo- Budowlane Krystian Szczepański sp. k. 37-700 Przemyśl ul. Topolowa 9

1.679.699,16

60 miesięcy

Przelew

3.        

Maszyny Budowlane Janusz Dziewit,
39-332 Tuszów Narodowy, Pluty 28

2.599.886,40

60 miesięcy

Przelew

4.        

Usługi Transportowo- Sprzętowe

Piotr Faraś Stany, ul. Sosnowa 4

1.436.970,83

60 miesięcy

 przelew

5.        

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTEA Sp z o.o. ul. Mieszka I 10A/32 28-300  Jędrzejów

1.179.895,64 zł

60 miesięcy

 przelew

6.        

ROBSON Sp. z o.o. 27-600 Sandomierz  ul. Przemysłowa 3

2.862.628,99

60 miesięcy

 przelew

7.        

Firma budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów

1.978.000,00

60 miesięcy

 przelew

8.        

Ekoton- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfrdówka 172, 39-460 Nowa Dęba

2.115.044,38

60 miesięcy

 przelew

9.        

EKOMEL sp. z o.o. ul.Wojska Polskiego 21 23-300 Janów Lubelski

1.754.603,82

60 miesięcy

 przelew

10.     

BAUMA Rafał Dzido ul. 11 Listopada 45, 23-400 Biłgoraj

1.829.149,50

60 miesięcy

 przelew

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-27
Liczba odwiedzin: 353
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na z... Agnieszka Kobylarz 2018-12-27 14:20:25
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na z... Agnieszka Kobylarz 2018-12-27 13:00:14
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na z... Agnieszka Kobylarz 2018-12-27 12:59:07