Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów"

Bojanów, dnia  21.12.2018  r.

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów odbyło się w dniu 21.12.2018 r. o godz. 12.15. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli: 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

507 331,22 zł

31.12.2019

-

Przelew

30 dni

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-12-21
Udostępniający: Administrator 2018-12-21
Liczba odwiedzin: 236
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn. „Kompleksowa d... Administrator 2018-12-21 12:10:15
3 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn. „Kompleksowa d... Administrator 2018-12-21 12:09:14
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn. „Kompleksowa d... Administrator 2018-12-21 12:08:34
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn. „Kompleksowa d... Administrator 2018-12-21 12:06:48