Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na zadanie pn.Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.

  Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Decyzja środowiskowa część 1.rar

Decyzja środowiskowa część 2.ra

ZMODYFIKOWANY PRZEDMIAR ROBÓT WŁAŚCIWY


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-12
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-12-20
Liczba odwiedzin: 544
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-12-20 10:24:27
2 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-12-18 14:45:43
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na... Agnieszka Kobylarz 2018-12-12 12:21:25