Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina”  odbyło się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 240.000,00 zł

 

Oferty złożyli:

 

Lp.

Wykonawca

Kwota netto

Kwota brutto

Okres gwarancji
 i rękojmi za wady

 

1.

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasienica Rosielna 269B, 332A

 

268.076,43

 

329.734,01 zł

 

60 miesięcy

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-18
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-18
Liczba odwiedzin: 221
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.17.2018... Agnieszka Kobylarz 2018-10-18 08:54:57
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.17.2018... Agnieszka Kobylarz 2018-10-18 08:54:26