Informacja o oczywistej omyłce w treści informacji z otwarcia ofert na zadanie pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”

Informacja o oczywistej omyłce  w treści informacji z otwarcia ofert

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza właściwą informację z otwarcia ofert na zadanie pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”, które  odbyło się w dniu 16.10.2018 r. o godz. 10.15. Z uwagi na instytucję odwróconego podatku VAT, Zamawiający błędnie obliczył właściwą kwotę brutto w  stosunku do złożonych ofert.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ” odbyło się w dniu
16.10.2018 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Część I 83.695,00 zł

Część II 95.000,00 zł

Oferty złożyli:

Część I

 

Lp.

Wykonawca

Kwota netto

Kwota brutto

Termin płatności faktury

 

1.

DESICO Sp z o.o. ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław

 

69.940,00 zł

83.726,20 zł

30 dni

2.

FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21,  38-300 Gorlice

 

69.990,00 zł

85.995,70 zł

21 dni

3.

Speedserwis Tomasz Wroński, ul. Nowowiejskiego 6A, 20-880 Lublin

 

76.945,00 zł

94.597,27 zł

21 dni

4.

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom

 

75.800,00 zł

93.234,00  

Brak

5.

ITT-PRO Sp z o.o., ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa

 

76.295,00 zł

 93.842,85 zł

21 dni

Część II – brak ofert


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-17
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-10-17
Liczba odwiedzin: 317
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o oczywistej omyłce w treści informacji z otwa... Agnieszka Kobylarz 2018-10-17 09:34:52
1 Informacja o oczywistej omyłce w treści informacji z otwa... Agnieszka Kobylarz 2018-10-17 09:34:18