Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu znak GOPS.262.3.2018 r. na zadanie pn. Dostawa wraz z montażem mebli do Domu Opieki Dziennej w Maziarni

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. PARKOWA 5

37-433 BOJANÓW                                                 

Bojanów,  dnia  29.08.2018  r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowaw art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ   W MAZIARNIodbyło się w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia w wysokości 48.900,00

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

Gwarancja jakości i rękojmi za wady

1.

„ADA” Andrzej Tyra
37-400 Nisko
ul. Cicha 2

 

48.802,71

28.09.2018 r.

36 miesięcy

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-30
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2019-01-14
Liczba odwiedzin: 444
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu zna... Agnieszka Kobylarz 2019-01-14 12:30:22
2 Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu zna... Agnieszka Kobylarz 2018-08-30 09:50:52
1 Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu zna... Agnieszka Kobylarz 2018-08-30 09:50:20