Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowości Przyszów” odbyło się w dniu 03.08.2018 r. o godz. 10:15. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 160.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli: 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

 

1.

 

 

 

ROBSON Sp. z o .o.

ul. Przemysłowa 3

27-600 Sandomierz

 

 

 

 

141427,86 zł

 

 

 

60 dni

od podpisania umowy

 

 

2.

DIG – POL Paweł Piekut

Łowisko 346

36-053 Kamień

 

 

 

 

 184545,88 zł

60 dni

od podpisania umowy

 

 

3.

Usługi Transportowo - Sprzętowe Piotr Faraś

Stany, ul. Sosnowa 4

37-433 Bojanów

 

 

 

 

 146361,39 zł

60 dni

od podpisania umowy

 

 

4.

FIRMA CHAMOT

Józef Chamot

Jata 92A

37-430 Jeżowe

 

 

 

 

 215522,67 zł

60 dni

od podpisania umowy

 

 

5.

PAWEŁ LACH

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

 

205563,75 zł

60 dni

od podpisania umowy

 

 

6.

LITTRANS

Łukasz Litwiński

ul. Nowa 30B

37-400 Nisko

 

296011,80 zł

60 dni

od podpisania umowy

 

 

 

7.

TRANSPORT

USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

Nowosielec 246B

37-400 Nisko

 

 

 

 

 

 

129873,24 zł

60 dni

od podpisania umowy

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp. 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-08-08
Udostępniający: Administrator 2018-08-08
Liczba odwiedzin: 2415
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
9 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018... Administrator 2018-08-08 09:53:17
8 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018... Administrator 2018-08-08 09:52:17
7 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018... Administrator 2018-08-08 09:51:20
6 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018... Administrator 2018-08-08 09:50:30
5 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018... Administrator 2018-08-08 09:49:35
1 2 Ostatnia