Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „ZAKUP WYPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI odbyło się w dniu 01.08.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  poszczególnych części zamówienia , w wysokości:

Część I :          7.200,00

Część II:          17.400,00

Część III:         19.400,00

Część IV:         18.400,00

Część V:          48.900,00

 

Oferty złożyli:

CZĘŚĆ I   ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe
„UNIGA” 35-310 Rzeszów
ul. Rejtana 22/98

 

4.233,79 zł

 

03.09.2018 r.

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a 37-300 Leżajsk

 

4.323,00 zł

 

03.09.2018 r.

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

 

21.156,00 zł

 

03.09.2018 r.

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

 

5.682,60 zł

 

03.09.2018 r.

7.

KAL-SPORT
HURTOWANIA SPORTOWA
35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8

 

7.970,40 zł

 

03.09.2018 r.

CZĘŚĆ II ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

 

16.379,91 zł

 

03.09.2018 r.

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk

 

14.492,50 zł

 

03.09.2018 r.

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

28.167,00 zł

03.09.2018 r.

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

 

14.760,00 zł

 

03.09.2018 r.

7.

KAL-SPORT
HURTOWANIA SPORTOWA
35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8

 

16.911,27 zł

 

03.09.2018 r.

CZĘŚĆ III ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU DO  REHABILITACJI

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

 

48.993,36 zł

 

03.09.2018 r.

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk

 

24.601,50 zł

 

03.09.2018 r.

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

 

54.612,00 zł

 

03.09.2018 r.

7.

KAL-SPORT
HURTOWANIA SPORTOWA
35-310 Rzeszów
Al. Rejtana 8

 

27.153,48 zł

 

03.09.2018 r.

8.

RONOMED Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 52/1U
53-030 Wrocław

 

35.883,83 zł

 

03.09.2018 r.

10.

SKLEP SPORTOWY „MARATON”
ul. Okulickiego 88
37-450 Stalowa Wola

 

17. 644,00 zł

 

03.09.2018 r.

  CZĘŚĆ IV ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU  ELEKTRONICZNEGO

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

1.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

 

23.055,12 zł

 

03.09.2018 r.

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk

 

23.353,00 zł

 

03.09.2018 r.

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

 

57.195,00 zł

 

03.09.2018 r.

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

 

15.590,25 zł

 

03.09.2018 r.

9.

AND COMPUTERS S.C.
ul. Okulickiego 80
37-450 Stalowa Wola

 

17.314,00 zł

 

03.09.2018 r.

 CZĘŚĆ V ZAKUP,  DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

4.

CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin

83.025,00 zł

 

03.09.2018 r.

5.

„ADA” Andrzej Tyra
37-400 Nisko
ul. Cicha 2

 

46.650,21 zł

 

03.09.2018 r.

6.

VICTORES
Skrzywno 102
98-311 Ostrówek

 

31.764,75 zł

 

03.09.2018 r.

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-02
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-08-02
Liczba odwiedzin: 333
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nie... Agnieszka Kobylarz 2018-08-02 10:16:51
1 Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nie... Agnieszka Kobylarz 2018-08-02 10:15:07