Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw;  Ruda,  Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. zwanej ustawą) Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw;  Ruda,  Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”


Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą unieważnienia jest fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 4  w świetle którego  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę 6.000.000,00 zł, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Kwota oferty z najniższą  ceną to  12.066.230,79 zł, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia przedmiotowej kwoty do ceny tejże oferty.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-26
Udostępniający: 2018-07-26
Liczba odwiedzin: 174