Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu” odbyło się w dniu  09.07.2018 r. o godz. 10.15.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 800.000,00 zł

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin realizacji dostawy

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

 

1.      

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

782.895,00

30.09.2018 r.

36 miesięcy

nd

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-10
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-07-10
Liczba odwiedzin: 271
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w prz... Agnieszka Kobylarz 2018-07-10 09:45:28
1 Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w prz... Agnieszka Kobylarz 2018-07-10 09:45:03