Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTZamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów” odbyło się w dniu 20.06.2018 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin uruchomienia kredytu

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

 

1.      

Bank Spółdzielczy w Połańcu

Ul. Żapniowska 3

28-230 Połaniec

216.141,75  

1 dzień od złożenia dyspozycji  

nd

nd

2.      

Nadsański Bank Spółdzielczy ul. Okulickiego 56C, 37-450 Stalowa Wola

225.984,61

1 dzień od złożenia dyspozycji 

 

nd

nd

 Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-20
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-20
Liczba odwiedzin: 200
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na u... Agnieszka Kobylarz 2018-06-20 08:41:56
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na u... Agnieszka Kobylarz 2018-06-20 08:41:16