Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU” odbyło się w dniu 06.06.2018 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 920.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

 

1.      

Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk

37-430 Jeżowe 382A

1.093.121,73

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

2.      

Zakład Remontowo-Budowlany „ANDPOL” Andrzej Delekta

Sójkowa 45b

37-430 Jeżowe

1.113.866,28

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

3.      

ZPHU „RE-MAT”

Jan Kopacz

37-430Jeżowe 229

1.141.027,11

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

 Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-06
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-06-06
Liczba odwiedzin: 797
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2018-06-06 08:54:32
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2018-06-06 08:51:54