Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU


W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 29.05.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:
Czy należy przyjąć do wyceny wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z przyłączem?
W przedmiarach robót brak pozycji do wykonania bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. 10m3, jak również wykonania do tego zbiornika przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV fi 160mm.
W dokumentacji projektowej i w opisie do projektu instalacji sanitarnych takowy zbiornik widnieje.

Odpowiedź Zamawiającego:
Do wyceny zamówienia należy przyjąć wykonanie zbiornika oraz przyłącza kanalizacyjnego


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-29
Udostępniający: 2018-05-29
Liczba odwiedzin: 292