Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn.Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTZamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów” odbyło się w dniu 08.05.2018 r. o godz. 09:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
Część I     49.000,00 zł brutto
Część II     69.000,00 zł brutto
Część III     60.000,00 zł brutto
Część IV     115.000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Część I: Przebudowa placu zabaw w miejscowości Stany ul. Kozły

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.      

FIOR Sp. z o.o.  

Ul. Odkrywców 1/3-5

53-212 Wrocław

89.551,20

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

 36-105 Cmolas

43.500,00

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

5.

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

82.947,56

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

 

Część II: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stany

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

2.      

HERKULES Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

Ul. Pogorska 34C

32-500 Chrzanów

64.808,20

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

 36-105 Cmolas

57.800,00

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

5.

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

72.498,57

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

 

Część III: Budowa placu zabaw w miejscowości Przyszów Ruda

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

3

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

 36-105 Cmolas

68.000,00

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

5.

APIS POLSKA

Sp. z o.o.

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

79.430,25

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

 

Część IV: Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Przyszów Burdze

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

4.

FPUH „KRIS-BUD”

Krzysztof Snieżek

36-220 Jasienica Rosielna 269B, 332A

243.428,45

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-08
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-08
Liczba odwiedzin: 624
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.9.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-05-08 08:14:03
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.9.2018 ... Agnieszka Kobylarz 2018-05-08 08:12:52