Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wyjaśnienia Zamawiające dot. treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy BojanówW odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 04.05.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź czym należy się kierować w Cz. I, II, III zamówienia – projektami budowlanymi czy przedmiarami robót?

Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiarami robót . Zamawiający zaznacza, iż obrzeża nie wchodzą w zakres Cz.I zamówienia

Pytanie 2
Czy do wskazanych części należy załączyć do oferty karty techniczne?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie

Pytanie 3:
Czy należy uwzględnić do wyceny projektowaną nawierzchnię bezpieczną  w projekcie przewidzianą jako II etap?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy na podbudowie kruszywa kamiennego

Pytanie 4:
Z jakich elementów ma składać się zestaw zabawowy cz. III zamówienia ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z rysunkiem B1 w projekcie budowlanym .


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-04
Udostępniający: 2018-05-04
Liczba odwiedzin: 350