Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu” odbyło się w dniu 27.04.2018 r.  o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 285.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.      

F PUH „ KRIS-BUD”

Krzysztof Śnieżek

36-220 Jasiennica Rosielna 269 b, 332A

 

320.901,75

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

  14.00

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-27
Liczba odwiedzin: 341
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 11:03:51
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 11:02:22