Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda” odbyło się w dniu 27.04.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.      

FIT PARK Sp. z o. o.

Ul. Powstańców
Wielkopolskich 74

87-100 Toruń   

246.246,00

31.08.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

2.      

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MARPIS Sp.  z o.o. Stobierna 9

36-002 Jasionka

 

245.434,20

31.08.2018 r.

50 miesięcy

Przelew

3.      

FUH ELBUDPOL

Wiesław Małek

Ul. Handlowa 13

37-450 Stalowa Wola 

280.770,06

31.08.2018 r.

 

 

 

60 miesięcy

Przelew

4.      

F.P-H-U „FASADA”

Robert Pakłos

36-105 Cmolas

 

230.000,00

31.08.2018 r.

 

 

 

60 miesięcy

Przelew

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-27
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-05-18
Liczba odwiedzin: 586
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz 2018-05-18 10:39:34
3 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 10:46:58
2 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 10:46:33
1 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-27 10:45:33