Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.6.2018 na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i RudaODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZDotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 24.04.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

 Pytanie nr 1
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak

Pytanie nr 2:
Czy w zakres zamówienia dla poszczególnych miejscowości wchodzi 1 czy 2 kosz na śmieci?
Odpowiedź Zamawiającego:
2 kosze na śmieci

Pytanie nr 3:
Czy  w zakres części 4  dotyczącej Otwartej Strefy Aktywności w m. Ruda wchodzi również wykonanie kostki brukowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
 
Pytanie nr 4:
 Czy w przypadku urządzenia nr 5 biegacz-surfer-twister Zamawiający dopuszcza konfigurację:2+1 czyli  urządzenie podwójne  plus  wolnostojące.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-25
Udostępniający: 2018-04-25
Liczba odwiedzin: 172