Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ


Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu


W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.04.2018 r .  dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie trawy z n/w parametrami który jest typowym produktem stosowanym do minigofa :
Charakterystyka włókna:    włókno skrętne,  odporne na UV, 100% poliamid
Rodzaj włókna:    monofil       
Dtex:    5500/1               
Przepuszczalność:     60 litrów/minuta/m2               
Wysokość włókna:    16 mm    +/- 10%   
Wysokość całkowita:    18 mm    +/- 10%   
Waga włókna:        2402 gr/m2    +/- 10%   
Waga całkowita:    3872 gr/m2    +/- 10%   
Metoda produkcji:    proces tufting (tkanie)   
Rozstaw szycia:    3/8       
Ilość włókien:        1 344 000 /m2    +/- 10%   
Kolor włókna:    zielony , ceglasty       
Rodzaj wypełnienia:    bez wypełnienia   

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza przedstawione  rozwiązanie – parametry trawy spełniają wymogi.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-20
Udostępniający: 2018-04-20
Liczba odwiedzin: 249