Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.5.2018 na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu” odbyło się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 900.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.      

FUH ELBUDPOL
Wiesław Małek

Ul. Handlowa 13

37-450 Stalowa Wola  

1.281.607,10

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

2.      

ZPHU „RE-MAT”

Jan Kopacz

37-430Jeżowe 229

1.118.443,68

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

3.      

AKAR Sp. z.o.o.

ul. Zawiszy 26A

35-082 Rzeszów

1.223.970,93

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

4.      

Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk
37-430 Jeżowe 382A

916.257,22

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

5.      

Zakład Remontowo-Budowlany „ANDPOL”

Andrzej Delekta

1.161.427,25

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

6.      

Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek

Nowosielec 288

37-430 Nisko

1.201.853,36

30.06.2019 r.

60 miesięcy

Przelew

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-10
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-10
Liczba odwiedzin: 606
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2018-04-10 09:19:06
1 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2018-04-10 09:18:29