Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.3.2018 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów .

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów” odbyło się w dniu 09.03.2018 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Warunki płatności

 

1.      

Paweł Lach

Szyperki 39A, 37-405 Jarocin

566.876,62

20.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

2.      

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka Ul. Sandomierska 20aB/9, 37-400 Nisko

626.252,29

20.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

3.      

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b

36-060 Głogów Młp.

472.044,28

20.07.2018 r.

60 miesięcy  

Przelew

4.      

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z.o.o. Ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

425.176,65

20.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

5.      

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

581.813,07

20.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

6.      

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec

Ul. Korczaka 6a

538.110,13

20.07.2018 r.

60 miesięcy

Przelew

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23. Pzp.


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-09
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-09
Liczba odwiedzin: 600
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2018-03-09 11:39:13
1 Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz 2018-03-09 11:36:41