Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.3.2018 pn. Remont odcinków dróg na terenie gminy Bojanów

Zamawiający informuje, iż w załączniku do SIWZ  tj. kosztorys ofertowy Remont cząstkowy drogi gminnej nr 101150 R od km 1+960 do km 2 +190 w msc. Kołodzieje oraz Remont cząstkowy dróg gminnych:

Droga gminna nr 101102R od km 0+500 do km 1+690                                               
Droga gminna nr 101103R od km 0+000 do km 1+812                                               
Droga gminna nr 101104R od km 0+300 do km 1+430                                               
Droga gminna nr 101169R od km 0+000 do km 0+450                                                
nastąpiła oczywista omyłka w zakresie wskazanej jednostki miary jest tona  a powinien być m2 . W załączeniu Zamawiający zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy.

przedmiar kosztorys ofertowy Kołodzieje

przedmiar kosztorysy  Przyszów .zip

 
 
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-07
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-03-07
Liczba odwiedzin: 697
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz 2018-03-07 13:39:52
3 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz 2018-03-07 13:04:20
2 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz 2018-03-07 13:03:36
1 Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograni... Agnieszka Kobylarz 2018-03-07 13:01:52