Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego znak ZPB.271.1.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

 

Zamawiający:

 

Gmina Bojanów

 

Ul. Parkowa 5

 

37-433 Bojanów

 

 

Znak postępowania: ZPB.271.1.2018

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

 

Gmina Bojanów zwana dalej  Zamawiającym, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) , unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.1.2018 pn.: „Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia w wysokości: 58.800,00 zł.  W prowadzonym postępowaniu cena  najkorzystniejszej oferty    przewyższa przedmiotową kwotę, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia budżetu na sfinansowanie zamówienia.

    
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

UNIEWAŻNIENIE.pdf

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-19
Udostępniający: 2018-01-19
Liczba odwiedzin: 469