Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

Bojanów, dnia 15.01.2018 r.

Nr postępowania: ZPB.271.1.2018

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Gmina Bojanów zwana dalej Zamawiającym zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ pn. formularz ofertowy pkt. 1 , tabela dot. wyliczenia wartości oferty o treści: 

L.p.

 

Rodzaj

usługi/

czynności

 

Jednostka miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa za usługę/czynność

 

 

Łączny koszt

1.

Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego

 

zł/ miesięcznie

 

19 x 24 m-cy

 

 

2.

 

Opłata za przelew do innego banku

 

zł/przelew

1 200 szt x 24
 m-cy

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie:

 

L.p.

 

Rodzaj

usługi/

czynności

 

Jednostka miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa za usługę/czynność

 

 

Łączny koszt

1.

Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego

 

zł/ miesięcznie

 

11 x 24 m-cy

 

 

2.

 

Opłata za przelew do innego banku

 

zł/przelew

1 200 szt x 24
 m-cy

 

 

  1. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Bojanów

 SIWZ ZPB.271.1.2018 

Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-16
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-16
Liczba odwiedzin: 573
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym z... Agnieszka Kobylarz 2018-01-16 09:05:09
1 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym z... Agnieszka Kobylarz 2018-01-16 09:04:31