Informacja GZUK z otwarcia ofert na zadaniu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

W BOJANOWIE

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo:

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 

odbyło się w dniu 18/12/2017 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 w wysokości: 250.000,00

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

 

239.375,13 zł brutto

31.12.2018

-

Przelew

30 dni

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-19
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-12-19
Liczba odwiedzin: 401
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja GZUK z otwarcia ofert na zadaniu pn. Kompleksowa ... Agnieszka Kobylarz 2017-12-19 13:27:58
1 Informacja GZUK z otwarcia ofert na zadaniu pn. Kompleksowa ... Agnieszka Kobylarz 2017-12-19 13:26:55