Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.3.2020 pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.951.845,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficy 15 czerwiec 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” 20 maj 2020 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.1.2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III 23 marzec 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów” 17 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GZUK.271.2.2019 pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 16 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w ramach projektu Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie” 25 listopad 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja OSP Gwoździec o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Gwoździec, pow. stalowowolski 28 październik 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.11.2019 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów 04 październik 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.10.2019 pn. Adaptacja Zabytkowego Parku w Bojanowie 24 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2019 pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Bojanów 11 wrzesień 2019 Agnieszka Kobylarz