Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.7.2020 pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Bojanów 14 grudzień 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 24 listopad 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2020 pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 24 listopad 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.5.2020 pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Burdze” 28 wrzesień 2020 Agnieszka Kobylarz
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZNAK ZPAB.271.4.2020 PN. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 07 sierpień 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.3.2020 pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.951.845,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficy 15 czerwiec 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” 20 maj 2020 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.1.2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów i Stany ul. Krochowa - etap III 23 marzec 2020 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów” 17 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GZUK.271.2.2019 pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 16 grudzień 2019 Agnieszka Kobylarz