Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja GOPS o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak GOPS.262.4.2018 pn. Przygotowanie i odstarczanie posiłków do Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn.ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu