Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.18.2018 na zadanie pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+"
Informacja GOPS o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak GOPS.262.4.2018 pn. Przygotowanie i odstarczanie posiłków do Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów