Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn.ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2018 pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.8.2018 na zadanie pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Informacja GOPS w Bojanowie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.4.2018 na roboty budowlane pn. Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.3.2018 na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów