Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.4.2018 na roboty budowlane pn. Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.3.2018 na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów
Informacja GZUK o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego ZPB.271.12.2017 pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.9.2017 pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda