Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu znak ZPB.271.19.2018 na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 18 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak: ZPB.271.20.2018 na zadnie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów 17 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na zadanie pn.Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku 12 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminne 11 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnenia Zamawiającego - GZUK w Bojanowie dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Z 11 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów” 10 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.ompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 07 grudzień 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 30 listopad 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.19.2018 na usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów 22 listopad 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina 18 październik 2018 Agnieszka Kobylarz