Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 18 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole 13 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.12.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz 10 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu 10 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu o przetargu nieograniczonym na dostawy pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu 29 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZNAK ZPB.271.12.2018 NA ROBOTY BUDOWLANE PN. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole” 29 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów 20 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.11.2018 na usługi pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów 12 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU 06 czerwiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU 29 maj 2018 Agnieszka Kobylarz