Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.6.2017 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy znak ZPB.271.8.2017 pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na roboty budowalne znak ZPB.271.7.2017pn.Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 6-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i wzwyż, boiska piłkarskiego oraz budynku zaplecza
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego znak ZPB.271.4.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.6.2017 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda - część I
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.4.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Wyjaśnienia Nr 2 Zamawiajacego w przetargu znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia, Przyszów Ruda
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiajacego w przetargu znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia, Przyszów Ruda