Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Budowa bieżni okrężnej 4-torowej,bieżni prostej 6-torowej rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego,zaplecza w Stanach
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.9.2017 na dostawy pn.DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W NARZĘDZIA TIK W RAMACH PROJEKTU PN. SUKCES ROŚNIE Z NAMI
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego znak ZPB.271.8.2017 pn.Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Uwaga oczywista omyłka w SIWZ w przetargu znak ZPB.271.8.2017 pn. Doposażenie szkół w narzędzie TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.7.2017 pn. Budowa bieżni okrężnej 4-torowej,bieżni prostej 6-torowej,rzutni do pchnięcia kulą,skoczni do skoku w dal,skoczni do skoku wzwyż,boiska ,budynku zaplecza w Stanach
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.6.2017 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy znak ZPB.271.8.2017 pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na roboty budowalne znak ZPB.271.7.2017pn.Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 6-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i wzwyż, boiska piłkarskiego oraz budynku zaplecza