Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Wyjaśnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogranizczonym na zadanie pn.Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni 26 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole” 26 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 26 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.15.2018 na zadanie pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 26 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 24 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole” 23 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.15.2018 pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 23 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 23 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 23 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.15.2018 na zadanie pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie 19 lipiec 2018 Agnieszka Kobylarz