Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn.Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja GZUK z otwarcia ofert na zadaniu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Wyjaśnienia Zamawiającego-GZUK - na zapytania w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Ogłoszenie GZUK o zamówieniu publicznym na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym znak ZPB.271.12.2017 na usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na usługi pn.Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogrniczonym znak ZPB.271.7.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów