Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB 271.4.2018 pn. Adaptacja części piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Przyszowie
Infromacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.3.2018 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów .
Informacja o oczywistej omyłce w SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.3.2018 pn. Remont odcinków dróg na terenie gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.4.2018 na roboty budowlane pn. ADAPTACJA CZĘŚCI PIĘTRA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn.Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego znak ZPB.271.1.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.1.2018 pn. Bakowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy