Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym znak ZPB.271.12.2017 na usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na usługi pn.Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogrniczonym znak ZPB.271.7.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja o wyborze oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2017 pn.Budowa sieci kanalizacji w gm. Bojanów dla msc. Przyszów, Maziarnia,Stany ul. Krochowa , Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w msc.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2017pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2017 pn.Doposażenia szkół w narzędzia TIK w ramach projektu Sukces rośnie z nami
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na roboty budowalne ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów