Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.3.2018 na roboty budowlane pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.2.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn.Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego znak ZPB.271.1.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.1.2018 pn. Bakowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.1.2018 pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn.Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Informacja GZUK z otwarcia ofert na zadaniu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Wyjaśnienia Zamawiającego-GZUK - na zapytania w przetargu pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Ogłoszenie GZUK o zamówieniu publicznym na zadanie pn.Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie