Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.8.2018 na zadanie pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2018 na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.5.2018 na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu"
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.5.2018 na zadanie pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu