Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn.Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn.Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Wyjaśnienia Zamawiające dot. treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda
Wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.6.2018 na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda