Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.4.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Wyjaśnienia Nr 2 Zamawiajacego w przetargu znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia, Przyszów Ruda
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiajacego w przetargu znak ZPB.271.5.2017 pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia, Przyszów Ruda
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiającego na zapytania Wyknawcy w przetargu znak ZPB.271.4.2017 pn. Budowa budynku garażowego w miejscowości Bojanów
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na roboty budowalne ZPB.271.5.2017pn. Budowa trzech obiektów sportowych na terenie gminy Bojanów w msc. Stany, Maziarnia i Przyszów Ruda
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane znak ZPB.271.4.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.3.2017 pn. Remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Bojanów
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego znak ZPB.271.2.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego znak ZPB.271.1.2017 pn.Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłka