Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn.Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Wyjaśnienia Zamawiające dot. treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
Infromacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda
Wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.6.2018 na roboty budowlane pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bojanów w miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów Las i Ruda
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn. Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.8.2018 na zadanie pn. Budowa windy wewnętrznej w budynku po Szkole Podstawowej w Maziarni
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.7.2018 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach - budowa boiska do minigolfa wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
Informacja GOPS z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI