Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogrniczonym znak ZPB.271.7.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja o wyborze oferty w przetargu znak ZPB.271.6.2017 pn.Budowa sieci kanalizacji w gm. Bojanów dla msc. Przyszów, Maziarnia,Stany ul. Krochowa , Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w msc.
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2017pn. Doposażenie szkół w narzędzia TIK w ramach projektu pn. Sukces rośnie z nami
Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.9.2017 pn.Doposażenia szkół w narzędzia TIK w ramach projektu Sukces rośnie z nami
Ogłoszenie o zmówieniu publicznym na roboty budowalne ZPB.271.10.2017 pn. Budowa budynku garażowego w msc. Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Budowa bieżni okrężnej 4-torowej,bieżni prostej 6-torowej rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego,zaplecza w Stanach
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.9.2017 na dostawy pn.DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W NARZĘDZIA TIK W RAMACH PROJEKTU PN. SUKCES ROŚNIE Z NAMI