Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja OSP w Przyszowie Zapuściu z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu
Ogłoszenie o zamówieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu o przetargu nieograniczonym na dostawy pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie-Zapuściu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZNAK ZPB.271.12.2018 NA ROBOTY BUDOWLANE PN. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.11.2018 na usługi pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.268.736,00 zł na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.10.2018 na roboty budowlane pn. ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWOŹDŹCU
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na roboty budowlane pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.9.2018 na roboty budowlane pn.Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bojanów