Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu znak ZPB.271.15.2018 pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie
Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.15.2018 na zadanie pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019
Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole
Wyjaśnienia Zamawiajacego nr 1 do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane znak ZPB.271.12.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz