Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja GOPS o unieważnieniu postępowania przetargowego znak GOPS.262.2.2018 pn. Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni w zakresie części V zamówienia pn. Zakup, dostawa i montaż mebli
Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP WYSPOSAŻENIA DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.16.2018 na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPZ.271.13.2018 pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak ZPB.271.15.2018 pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie
Wyjaśnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogranizczonym na zadanie pn.Zakup wyposażenia Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów: Łapówka, Zapuście, Staw; Ruda, Stany ul. Krochowa oraz Pietropole”
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018 na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019
Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przetargu nieograniczonym znak ZPB.271.15.2018 na zadanie pn. Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Bojanowie