Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.19.2018 na usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Bojanów
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina
Informacja o oczywistej omyłce w treści informacji z otwarcia ofert na zadanie pn. „Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.18.2018 pn. Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+
Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.18.2018 pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina Budowa
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ w przetargu na zadania pn. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
OGŁOSZENIE GOPS W BOJANOWIE O ZAMÓWIENIU PN. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.3.2018 na zadanie pn.DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI