Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Wyjasnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu znak ZPB.271.18.2018 pn.Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Zakup wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła na 5+ ”
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.17.2018 na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korabina Budowa
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ w przetargu na zadania pn. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
OGŁOSZENIE GOPS W BOJANOWIE O ZAMÓWIENIU PN. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja GOPS o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu znak GOPS.262.3.2018 na zadanie pn.DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja GOPS w Bojanowie z otwarcia ofert w przetargu znak GOPS.262.3.2018 r. na zadanie pn. Dostawa wraz z montażem mebli do Domu Opieki Dziennej w Maziarni
Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dostawy pn. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.16.2018 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Ruda i Pietropole”
Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.14.2018 na roboty budowlane pn. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przyszów