Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach 26 lipiec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont: dróg gminnych - dojazdowej do gruntów rolnych Korabina (dz.nr ewid. 543) w km 0+528 - 1+071, dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Kołodzieje (dz. nr ewid. 4590/2, 4563, 4611) w km 0+003 - 0+603, dojazdowe 22 lipiec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych : ul. Brzozowa (dz. nr ewid. 370) w m. Stany w km 0+000 - 0+125; ul. Kopanina (dz. nr ewid. 2617) w m. Stany w km 0+002 - 0+152,50; ul. Leśna (dz. nr ewid. 400) w m. Stany w km 0+004 - 0+200; nr 15 kwiecień 2016 Administrator
Odpowiedzi Nr 2 na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów 06 kwiecień 2016 Administrator
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów 05 kwiecień 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów 31 marzec 2016 Administrator
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa 02 marzec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa 23 luty 2016 Administrator
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 08 grudzień 2015 Administrator
Wyjaśnienie zamawiającego dotyczy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów 08 grudzień 2015 Administrator