Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Remont dróg gminnych w msc. Przyszów Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Bojanów gmina Bojanów
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu pn. Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodu osobowego mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa
Ogłoszenie SP ZOZ w Bojanowie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżającyh z terenu gminy Bojanów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa Gminnego PSZOK na terenie Gminy Bojanów w msc. Stany
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Modernizacja i remont dróg na terenie gminy Bojanów