Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 w przetargu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach
Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetargu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Bojanów w Stanach
Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr ZPB.271.2.2015 na remont dróg gminnych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym nr ZPB.271.2.2015 na remont dróg gminnych
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - remont dróg gminnych
Ogłoszenie Gminnej biblioteki Publicznej w Bojanowie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Zagospodarwoanie terenu wokół budynku GBP poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu dla użytkowników obiektu
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Bankową obsługę budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla budynków stanowiących własność gminy Bojanów
Przedłużenie terminu składania ofert dotyczy Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie