Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Wyjaśnienia dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.7.2016 31 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.6.2016 29 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.7.2016 na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 101151R Przyszów – Kołodzieje – Barce w km 0+820 – 1+360 w m. Przyszów Kołodzieje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 26 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2016 na usługę pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 19 sierpień 2016 Agnieszka Kobylarz
Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy w przetargu na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźcu 08 sierpień 2016 Administrator
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach 29 lipiec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 1175/2, obręb Gwoździec, gm. Bojanów 26 lipiec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach 26 lipiec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont: dróg gminnych - dojazdowej do gruntów rolnych Korabina (dz.nr ewid. 543) w km 0+528 - 1+071, dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Kołodzieje (dz. nr ewid. 4590/2, 4563, 4611) w km 0+003 - 0+603, dojazdowe 22 lipiec 2016 Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych : ul. Brzozowa (dz. nr ewid. 370) w m. Stany w km 0+000 - 0+125; ul. Kopanina (dz. nr ewid. 2617) w m. Stany w km 0+002 - 0+152,50; ul. Leśna (dz. nr ewid. 400) w m. Stany w km 0+004 - 0+200; nr 15 kwiecień 2016 Administrator