Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przyszów Ruda (dz. nr ewid. 1239) w km 0+005 - 0+465 i w km 0+465 - 0+545, Przyszów Zapuście (dz. nr ewid. 3605, 3620, 3621) w km 0+000 - 0+325 oraz Stany - Borek (dz. nr ew
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Bojanów: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 109433 - 2015; data zamieszczenia: 23.0
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kolbuszowska, Bojanów ul. Szkolna i Polna wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie ul. Polna
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 na zapytanie Wykonawcy na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi Gminnego PSZOK na terenie gminy Bojanów w msc. Stany
Ogłoszenie GBP o zamówieniu publicznym pn. Zakup i dostwa wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie
Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej w SIWZ dot. przetargu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 na zapytania Wykonawcy w przetargu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 w przetargu na dostawę ciągnika wraz z przyczepą do obsługi PSZOK w Stanach