Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany ul. Kopanina i Sosnowa, Przyszów Katy oraz Kołodzieje wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach ul. Sosnowa
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Wyjaśnienie zamawiającego dotyczy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w stałym zarządzie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie
Wyjaśniania Zamawiającego Nr 7 w przetargu na zadanie pn. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście
Wyjaśniania Zamawiającego Nr 6 w przetargu na zadanie pn. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście
Wyjaśniania Zamawiajacego Nr 5 w przetargu na zadanie pn. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście
Wyjaśniania Zamawiajacego Nr 4 w przetargu na zadanie pn. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów Zapuście