Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2016 na usługę pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017
Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy w przetargu na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźcu
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 1175/2, obręb Gwoździec, gm. Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : Remont: dróg gminnych - dojazdowej do gruntów rolnych Korabina (dz.nr ewid. 543) w km 0+528 - 1+071, dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Kołodzieje (dz. nr ewid. 4590/2, 4563, 4611) w km 0+003 - 0+603, dojazdowe
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych : ul. Brzozowa (dz. nr ewid. 370) w m. Stany w km 0+000 - 0+125; ul. Kopanina (dz. nr ewid. 2617) w m. Stany w km 0+002 - 0+152,50; ul. Leśna (dz. nr ewid. 400) w m. Stany w km 0+004 - 0+200; nr
Odpowiedzi Nr 2 na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bojanów