Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Wyjaśnienia nr 2 dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016
Wyjaśnienia dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.8.2016
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.8.2016 na roboty budowlane pn. Budowa placów zabaw na terenie gminy Bojanów w miejscowościach: Cisów Las, Korabina, Gwoździec, Stany, Stany ul. Załęże i Przyszów oraz siłowni zewnętrznej w msc. Pietropole
Wyjaśnienia dotyczące SWIZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.7.2016
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPB.271.6.2016
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.7.2016 na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 101151R Przyszów – Kołodzieje – Barce w km 0+820 – 1+360 w m. Przyszów Kołodzieje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.6.2016 na usługę pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Bojanów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017
Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy w przetargu na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Gwoźdźcu
Odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ewid: 1175/2, obręb Gwoździec, gm. Bojanów